BN3 Meeting

เปิดบ้านต้อนรับสุดยอดนักขาย

เปิดบ้านต้อนรับสุดยอดนักขาย
หลังการก่อตั้ง บริษัท บีเอ็นทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก็มาถึงช่วงเวลาเปิดบ้านต้อนรับแขกในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนวโน้มในอนาคต แขกที่มาร่วมงานนี้ล้วนเป็นนักขายมากฝีมือที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเหมือนกันทั้งสิ้น โดยมีคุณ ณัฐพัชร์ พุทโธนะโมชัย ตำแหน่งกรรมการผู้บริหารของบริษัท บีเอ็นทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของงานนี้คือการเปิดตัวบริษัทและทำความเข้าใจร่วมกับผู้เข้าร่วมงานถึงทิศทางและเป้าหมายของบีเอ็นทรี รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการทดลองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เข้าร่วมได้รับชมและมีส่วนร่วมเพื่อรับประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง ผลตอบรับที่ได้จากกิจกรรมเป็นไปในทิศทางที่ยอดเยี่ยม ผู้เข้าร่วมให้ความร่วมมือและสนุกไปกับกิจกรรม อีกทั้งยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันบริษัท บีเอ็นทรี คอร์ปอเรชั่น ให้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ดีในอนาคต นับว่าเป็นการเปิดตัวที่มีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีเป็นอย่างมาก